Doküman Yönetimi
Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliği
 
T.C.
BAŞİSKELE BELEDİYESİ
Zabıta Müdürlüğü
 BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ
MADDE NO   UMUMA AİT SUÇLAR VE CEZAİ HÜKÜMLER CEZA
MİKTARI
1 Ruhsatını görünür bir yere asmayan işyeri sahiplerine,  219
2 İşyerinde; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen çalışma saatleri dışında faaliyet göstermek. 219
3 Denetim esnasında görevli memura yardımcı olmayan ve denetim esnasında tüm belgeleri ibraz etmeyenler. 219
4 Bütün berber ve kuaför dükkanları tıraş ve tuvalet malzemesi ve aletlerini daima kapalı kaplar içerisinde bulundurmayanlar, pudralar her müşteriye ayrı bir pamuk parçası ile sürmeyenler ve kullanılan havlu, jilet, pamuk gibi malzemeleri ikinci bir müşteri için kullananlar. Berber ve kuaför dükkânlarında kullanılan aletlerin (makas, ustura vs.)  dezenfekte yapılmaması,   219
5 İşyerlerinde kullanılan masa ve sandalyeler, koltuklar her zaman temizlenebilir malzemeden yapılmış olacaktır.Masa üzeri temiz ve örtülü olacaktır, kirli ve yırtık örtü kullanılmayacaktır.Aksine hareket edenler. 219
6 İşyerlerini her zaman temiz, badanalı, boyalı olmasını sağlamayan ve kullandıkları bilumum malzemelerini (tabak,bardak ve oyun aletleri) temiz ve sağlam bulundurmayanlar.  219
7 İşyerlerinin isimlerini belirten isim ve tanıtım tabelalarında, Belediyemize vermiş olduğu beyan dışında hareket eden, Belediyemizi yanıltan işyerlerine, İsim ve unvanını belirten tabela asmayan işyerlerinden,  219
8 Yangın söndürme cihazı ve İlkyardım dolabı bulundurmayan tüm işyerlerinden,  219
9 Tartıyı etkileyecek şekilde kaba kağıtlarla (karton kutu, Mukavva gibi maddelerle) satış yapan işyerlerinden,  219
10 Pişmeden ve soyulmadan yenilecek gıda maddelerini gazete, mecmua,(gıda poşeti dışında) ve vb. kullanılmış kağıtlarla paket yapıp satanlardan,  219
11 Çalışanların eli, ayağı, üstü başı kirli ve tırnakları uzun vaziyette gıda maddeleri satan ve imal eden işyerlerinden, (Her işçi için ayrı ayrı) 219
12 Gıda üretimi yapan, yenilecek içilecek, sıcak soğuk yemek servisleri yapan ve umuma açık işyerlerinde lavabo, ayna, sabun, peçete vb. temizlik maddeleri bulundurmayanlardan,  219
13 İşhanı ve pasaj içerisinde bulunan ortak kullanım alanlarını (mal ve müştemilatları ile) işgal edenlerden ve (kirleten) temiz  tutmayanlardan, 219
14 Müşteriye kötü muamelede bulunan işyeri sahibi (ve çalışanları) ve seyyar satıcılardan,(seyyar ruhsatsız yasak)  219
15 Gerekli baca tertibatını almayarak duşarıya duman ve koku yayarak çevreye rahatsızlık veren işyerlerinden,  219
16 Yerleşim yerlerindeki boş arsalarda (kendi mülkiyetinde olsa dahi) izinsiz kum, çakıl vb. gibi malzemeleri satan ve alanlardan, 219
17 Eksik gramajlı ekmek, simit üretimi yapanlar. (Ayrıca perakende satışı yaılan ekmek ve simitler toplanır.)  219
18 Hamur üzerine örtülen pasa bezleri yırtık ve kirli kullananlar, Hamur hanelerde çıplak ayak veya sokak ayakkabısı ile çalışan ve çalıştıran fırıncı, simitçi vb. işyerlerinden,   219
19 Kırık ve kirli kaplarda ekmek vb mamulleri nakleden fırıncı, simitçi vb. işyerlerinden,  219
20 İzinsiz, seyyar el arabası ile veya başka şekilde açıkta veya örtüsüz simit ve ekmek satanlar.  219
21 Dükkanında canlı  kümes hayvanı satan kasaplardan,  219
22 Açıkta et nakleden kasap ve araç sahiplerinden,  219
23 Balık muhafazası için yeteri kadar buzdolabı ve vitrin bulundurmayan ve teşhir için galvanizli veya paslanmaz sacdan yapılmış, yeteri kadar tezgâh ve kap bulundurmayan balıkçılar.  219
24 Karo, mermer, hazır beton ve briket imalatı yapan işyerlerinin atık sularını dinlendirme havuzlarında çökerttikten sonra açığa akıtan, İmalat atıklarını rastgele döken karo, briket, mermer ve hazır beton imalatçılarından,  219
25 Her türlü hafriyat nakli yaparken branda ile üzerini kapatmayıp cadde ve sokaklara çamur vb. inşaat atıklarını dökerek kirleten inşaat sahibi ve hafriyatçılardan, Mikser kamyonlarının, harcı boşalttıktan sonra cadde, sokak ve yerleşim birimleri arasında harç makinelerini temizleyenler ve sokaklara harç dökenler, 219
26 Hurda halindeki araçlarını mahalle aralarında sokak ve caddelerde uzun süre bekleten araç sahiplerinden, (araç kaldırma masrafı tahsil edildikten sonra ceza olarak, Deniz araç ve malzemeleri dahil)  219
27 Halkın toplu olarak bulunduğu umuma açık yerlerde havalandırma tertibatı bulundurmayan ve (çalıştırmayan) işyerleri (Kahvehane, pastane, lokantalar, sinema, tiyatro, düğün salonu vb.)   219
28 Bilumum araçlar ve demir tekerlekli paletli araçlarla beton, asfalt, stabilize ve parke yoldan geçerek kirletenlerden,  219
29 Atık sularını Kanalizasyon şebekesi, yoksa fosseptik çukuruna bağlamayan ve dolduğu halde çektirmeyen işyerleri ve meskenlerden,  219
30 Sulama kanalları ark, bent ve oluklara zarar veren Belediye halk çeşmelerine hortum takarak su kullanmak, Belediyeye ait suyla arazi, arsa, bahçe, tarla, inşaat vb. her hangi bir sulama işi yapmak,
Belediyeye veya kendisine ait suyla cadde, sokak, meydan, park ve bahçelerde motorlu ve motorsuz araç, eşya, halı vb. yıkamak,
219
31 Kamunun kullanımına sunulan Belediyemizin yapmış olduğu bariyerler, kaldırım taşları, aydınlatma direkleri ve  lambaları, bankları, ağaçları, fidanları kıran ve tahrip edenlerden, ( ayrıca hasar tazmin edilir) 219
32 Belediye yangın vanalarını, musluklarını sökmek, kırmak, tahrip etmek, yangın vanalarının  ve musluklarının önüne araç park etmek, 219
33 Belediyece konulmuş olan cadde, sokak, yol, meydan, bulvar, park ve kapı numaralarına, su abone plakalarını gösteren levhalara zarar vermek yerlerini değiştirmek, üstünü kapatmak, 219
34 Cadde, sokak, yol, meydan, yaya kaldırımlarında ve benzeri yerlerde izinsiz kazı çalışması yapmak, izinli izinsiz yapılan kazı çalışmalarında kazaya sebebiyet vermemesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almamak, koruma bandı koymamak, 219
35 Konut ve işyerlerinin cepheleri cadde, sokak, yol, meydanlara bakan dış cephelerini boya badana vb. bakımını yapmayan kapı, pencere, duvar ve saçak dibi haricen görünen verlerine bez, branda, tente, hasır, teneke, etermit vb. gibi şeyleri koymak sureti ile görüntü kirliliğine neden olmak. 219
36 Boş arsa, arazi ve bahçelerinde, hafriyat, moloz, inşaat atığı, çöp dökülmesine ve  olası yangına karşı gerekli önlemleri almamak , 219
37 Sahipli bütün köpeklerin cadde, sokak, park ve bahçelerde dolaştırılırken tasma takılmaması, başı boş bırakılması; çevreyi kirletmemesi için gerekli tedbirlerin alınmaması, 219
38 Kat mülkiyeti Kanunun uygulamalarının dışında, özel izinli piknik alanlarında mangal yakılabilir. Bunların dışında mangal yapmak, ateş yakılması suretiyle yiyecek ve içecek pişirmek.  Mangal ve piknik yapılırken kamu malına zarar vermek. 219
39 Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet göstermekte olan çamaşırhanelerin  ( halı yıkama yerleri) görüntü kirliliği yaratacak şekilde dışarıya çamaşır asmak, 219
40 Hayvan gübresi ve atıklarını açığa atarak çevre kirliliği yaratanlardan,  219
41 Konut, işyeri, inşaat, bahçe ve boş arsalarda çöp vb. atıklar toplayarak çevreyi rahatsız etmek çöp konteynırlarının içerisine küçük ve büyükbaş hayvan balık, tavuk leşi vb.  atmak yasaktır. 219
42 Koşum hayvanlarının pisliklerini yola döktüren at arabacılarından ve dökülmemesi için önlem almayanlardan,  219
43 Araçlarını cadde ve sokaklarda yıkayarak çevreyi kirletenlerden,  219
44 Şehir içerisinde meskun sahalar arasında dolu veya boş olarak lpg tüp kamyonları, akaryakıt ve kimyasal madde taşıyan araçların park edilmesi yasaktır. 219
45 İşyeri ve meskenlerin balkon, merdiven dairesi ve pencerelerinden halı, kilim vb. eşyaları silkemek veya balkon dışına çamaşır asarak etrafı rahatsız edenler, 219
46 Kullanılmış atık sularını kanalizasyon şebekesi dışında sokağa ve çevreye akıtarak çevreyi kirletenler veya bina içlerindeki tesisat arızasından kaynaklanan kirli ve temiz su arızalarını gidermeyenler.    219
47 Konutlarda ticari maksatla hayvan besleyenler,  219
48 Yıkanmadan, pişmeden, soyulmadan yenebilen her türlü (gıda) maddelerle, sinek toplanmasına ve etrafı kirletmeye yol açan, suları akmaya uygun olan her türlü maddeleri açıkta satanlar.   219
49 Bulaşıcı hastalık meydana gelmesini önlemek maksadıyla itlaf (yok edilecek) hayvanlara mani olanlar ve saklayanlar 219
50 Şehirleşmenin yoğun olduğu yerlerde Komşusundan 5 mt. çekmek kaydıyla, Çevre ve Şehirçilik açısından (Görüntü, Gürültü, Hava vb.)  kirliliği oluşturmamak şartıyla, müstakil; konut, inşaat, arsalar ve evlerin bahçelerinde  kendi ihtiyacı için 10 adet kümes hayvanından fazla besleyenlerden,  219
51 22/03/2014 tarih ve 3 sayılı İl Umumu Hıfzıssıhha Meclis Kararı gereği 2 (iki) den fazla hayvan bakılması 219
52 Müçbir sebep haricinde, çadır kurarak her türlü işgalde bulunanlar.   219
53 Belediye sınırları içerisinde ana cadde, sokak ve mahalle aralarında park, mesire yeri, yeşil alanlarda büyük ve küçükbaş hayvanları otlatan ve geçirenler (sığır, dana, koyun, keçi vs.)   219
54 Konut alanlarında; konut, işyeri, inşaat ve arsalarda arı bakıcılığı yapan; Site içinde, toplu konut alanlarında, çatılarında, bodrumlarında, balkonlarında ve bina ortak alanlarında çıkardıkları sesler nedeni ile çevreyi rahatsız eden binek ve kümes hayvanlarını besleyen, bunların beslenmesi ve barınması için, ahır, ağıl, kümes yapan, bunları yol ve meydanlardan sürüler halinde veya tek tek büyük ve küçükbaş hayvanları geçirerek çevre ve şehirçilik açısından (çevre kirliliği, görüntü, gürültü vb. ) oluşturarak çevresine zarar vermek. 219
55 Cadde ve sokaklarda çöp ve (geri dönüşüm) konteynırlarından hurda ve atık toplayarak çevre ve görüntü kirliliğine sebep olanlar ve ayrıca gece 04:00-06:00 saatleri arasında motorlu ve motorsuz araçlar ile çöp-geri dönüşüm konteynırlarını boşaltanlar. 219
56 Cadde ve sokaklarda kaldırımlar üzerinde harç yapmak,  219
57 Her türlü inşaat çalışmalarında nakliye taşıma ve boşaltma işlerinde saat  (Resmi tatil-Pazar günleri   İnşaat çalışmaları Yaz/Kışın 10.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacaktır.)   219
58  Kışın 07:00 -19:00   Yazın 07:00 - 19:00 saatlerinden sonra  inşaat çalışmaları,İş makineleri, (Kepçe, Kazıcı,Yükleyici,Ekskavatör, Beton yer kompresörü)  ve Mikser kamyonları   ile beton döken inşaat sahipleri ve mütahhitler 219
59 Can ve mal güvenliği için gerekli önlem ve tedbirleri almadan inşaat, inşaat ekleri, bina yıkım ve tamiratı yapan bu işlerde kullanılan malzeme ve eşyaları cadde, sokak, yol, meydan ve kaldırımları üzerine bırakanlar, 219
60 Pazar yerlerinde pazarcılar, zabıta ve (işgaliye toplayan) tahsildar gibi personele görevi esnasında gerekli kolaylığı göstermemek, belirlenen yasal işlemlerde yerine getirmekte yardımcı olmamak.  219
61 Yaya Kaldırımınındaki parkelerin, bordürlerin izinsiz kaldırılması ve asfaltta kazı yapılarak zarar  vermek, 219
62 İş bu 63 maddeden ibaret olan Başiskele Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde yazılı bulunmayan suçları işleyenlere benzer maddelere uygun ceza vermeye belediye encümeni yetkilidir.İş bu Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliği, Anayasanın 124. maddesi, 5393 sayılı Belediye kanunu 15.maddesinin (b) bendinin verdiği yetki,  1608 sayalı yasanın 1.maddesine göre belediye encümeni tarafından 5326 sayılı  kabahatler kanunun 32.maddesine göre idari para cezası verilir ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir.Encümen kararında aykırılığın giderilmesi için kişilere süre verebilir.Bu sürenin sonunda ilgili kişi aykırılığı gidermez ise belediye kendisi yapar ve masraflarını %20 fazlası ile ilgi kişilerden tahsil eder.Bu Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliği Belediye Başkanı veya Belediye Başkanının görevlendirdiği Başkan Yardımcısı ve Zabıta Müdürü tarafından yürütülür.            

l Dokümanlar
 
Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım