Doküman Yönetimi
Evlendirme Akdi İçin Gerekli Olan Belge ve Bilgiler
 

EVLENDİRME AKDİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGE VE BİLGİLER

 1. Nüfus Cüzdanı Asılları ve Fotokopisi ( T.C. kimlik numaralı, en son medeni hali işlenmiş fotoğraflı, on yılı aşmamış ve çok yıpranmamış olacak.)
 2.  Aile Hekimliğinden alınmış ve fotoğrafın üzeri doktor tarafından imzalanmış ve kaşeli  evlilik için “Sağlık Raporu”.
 3. Fotoğraflar. (Son altı ay içinde çekilmiş (3’er adet) Vesikalık
 4. Başvuru yapılabilmesi için:
  • Çiftlerden birinin, adrese dayalı Kimlik Paylaşım Sisteminde Başiskele’de ikamet kaydının olması,
  • İlçe dışında ikamet edenlerin müracaatlarında ise ikamet ettikleri ilçenin evlendirme memurluğunca düzenlenmiş izin belgesi ve 2 adet fotoğrafla başvurmaları gerekmektedir.
 5. On yedi (17) yaşını bitirmemiş olanlar için; Aile Mahkemesinden alınmış, Evlenme İzni Kararı ibraz edilmelidir. (Karar kesinleşmiş olmalıdır.)
 6. On yedi (17) yaşını bitirmiş, on sekiz (18) yaşını bitirmemiş olanlar için:
  • Anne ve babasının evlendirme birimine bizzat gelerek yazılı rıza vermesi
  • Veya küçük olan eşin anne ve babasından noterden muvaffakatname getirilmelidir.
 7. Kadının daha önceki evliliği sona ermiş ise;
  • Kesinleşme tarihinden itibaren üç yüz (300) gün geçmiş olması belgelenmelidir
  • Veya Aile Mahkemesinden kesinleşmiş İddet Müddetinin Kaldırılması kararı getirilmelidir.
 8. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların nikâh memurluğumuzdan ayrıca bilgi almaları gerekmektedir.
 9.  Nikâhtan on beş (15) dakika önce iki (2) adet şahidin hazır olması gerekmektedir.
  • Şahitlerin T.C. kimlik numaralı Nüfus cüzdanları yanında olmalı,
  • Anne, baba ve kardeş dışında kimselerden on sekiz (18) yaşını geçmiş,
  • Ve nikâhı kıyılan çiftin tanıdığı kimseler olmalıdır. 

 

BAŞİSKELE BELEDİYESİ 03.01.2018 TARİH 2018/5 SAYILI MECLİS KARARI GEREĞİ UYGUN GÖRÜLEN NİKÂH ÜCRET TARİFESİ.

EVLİLİK CÜZDAN BEDELLERİ

Hafta İçi Hizmet Binasında

138,5-TL

Hafta Sonu İlçe İçi Nikâh

198,5 TL

Hafta Sonu İlçe Dışı Nikâh

298,5-TL

Oteller

448,5-TL

Diğer ( Cafe,Salon,Çay Bahçesi)

348,5-TL

 

Evlendirme Memurluğu İrtibat: 0262 310 1200- (1342-1343)

Elektronik Posta : evlendirme@basiskele.bel.tr

 

l Dokümanlar
 
Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım