Duyuru Arşiv
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İlçemiz , Altınkent  Mahallesi’nde, G23.C.09.B.2.C – 2.A -2.B- 2.D-1.C  Uygulama İmar Planı paftaları kapsamında, yaklaşık 1550 m2 yüzölçümlü 403 ada 1 parsel ,3275 parsel ve 555 ada 1 parsel numaralı taşınmazın doğusunda kalan tescil dışı alanda , Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2018 tarih ve 135 sayılı kararı ile kabul edileen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak  hazırlanan,  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik  teklifi,  3194 s. İmar Kanunu’nun  8. Maddesi ile, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32. maddesi gereğince Belediyemiz Meclisi’nin 01.08.2018 tarih ve 62 sayılı kararı ile ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesine istinaden Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2018 tarih ve 532 sayılı kararı ile onaylanarak, 26.10.2018 tarih ve 105.04-E.0305566 sayılı yazı ekinde Belediyemize gönderilmiştir.

            Onaylanarak  Belediyemize  gönderilen  bahse   konu  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 14.11.2018 Çarşamba tarihinden itibaren  1  ay   süre   ile   askıya  asılacaktır.    

             İlgililer,  Belediyemiz   İmar  ve Şehircilik  Müdürlüğü’nde askı süresince mesai  saatleri  içerisinde onaylı  Uygulama  İmar Planı değişikliğini inceleyebilirler. Askı süresi içerisinde varsa talep ve  itiraz dilekçelerinin Belediyemize sunulması   gerekmektedir.     

             Başiskele    Başkanlığından   Duyurulur.

 

 

                                                                                  Ömer SOYDAL

                                                                                 Belediye Başkanı a.

                                                                           Belediye Başkan Yardımcısı

 


 

 

Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım