Duyuru Arşiv
İMAR PLAN DEGİŞİKLİĞİ

T.C.
BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Sayı

:

 28351892 - 823.02SAYI_BASLA - SAYI_BITIR

TRH_BASLAE-İmza TarihiTRH_BITIR 

Konu

:

 İlan İşleri-
Uygulama İmar Planı değişikliği ilanı 

 

 

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

   

 

 

İlgi

:

  Kocaeli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığı’nın 29.05.2019 tarih ve 64940297-105.04-E.595223 sayılı yazısı
 

   

 

İlçemiz Bahçecik  Mevkii, Şehitekrem Mahallesinde,   G23C09A3A – G23C09A3D Uygulama İmar Planı paftaları kapsamında 867, 6525, 6526 ve 6527 parsel no.lu taşınmazları kapsayan; Başiskele Hacegan Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Erol tarafından hazırlatılarak, 21.01.2019 tarih ve 720 sayılı dilekçe ekinde Belediyemize sunulan; Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2018 tarih ve 638 sayılı Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden, taşınmazda planlı sağlık tesisi alanı ile kültürel tesis alanının konumunda, büyüklüklerinde, formunda ve yapılaşma koşullarında düzenlemeler içeren UİP-816,219 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Belediyemiz Meclisi’nin 01.03.2019 tarih ve 25 sayılı kararı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.05.2019 tarih ve 155 sayılı kararı ve 816,216 Plan İşlem numarası ile tadilen onaylanarak, ilgi yazı ekinde belediyemize gönderilmiştir.

 

 

Onaylanarak Belediyemize gönderilen bahse  konu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 s. İmar Kanunu’nun 8. Maddesine istinaden 21.06.2019 Cuma tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz resmi internet sitesi “duyurular” bölümünde ilan edilmesi, ilan edildiğine dair tutanakların birer suretinin Müdürlüğümüze gönderilmesi hususlarında,

 

 

Gereğini arz ederim.


 

 

 

ISIM_BASLA_sag_1000111İbrahim KARDİL
ISIM_BITIR_sag_1000111UNVAN_BASLA_sag_1000111İmar ve Şehircilik Müdürü
UNVAN_BITIR_sag_1000111TRH_BASLA_1000111Tarih İstenmiyor.TRH_BITIR_1000111http://saysis.basiskele.bel.tr/girlib/images/bos.gif


OLUR
TRH_BASLA_1000112E-İmza TarihiTRH_BITIR_1000112
 

 

l Dokümanlar
 
Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım