Duyuru Arşiv
İMAR PLAN DEGİŞİKLİĞİ

Sayı

:

 28351892 - 823.02SAYI_BASLA - SAYI_BITIR

TRH_BASLAE-İmza TarihiTRH_BITIR 

Konu

:

 İlan İşleri-
Uygulama İmar Planı İlanı 

 

 

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

   

 

 

İlgi

:

  Kocaeli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığı’nın 29.05.2019 tarih ve 64940297-105.04-E.595247 sayılı yazısı
 

   

 

İlçemiz Servetiye Cami Mahallesi’nde, G23C14C4D Uygulama İmar Planı paftası kapsamında, 154 ada 48, 53, 55, 56, 57, 60, 61 parsel numaralı taşınmazları ilgilendiren;  1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerinin 6.7. maddesi ile 6.6.2. maddelerine istinaden söz konusu taşınmazların yayla turizmi amaçlı planlanmasını içeren UİP-816,218 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Belediyemiz Meclisi’nin 01.03.2019 tarih ve 24 sayılı kararı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.05.2019 tarih ve 156 sayılı kararı ile tadilen onaylanarak, ilgi yazı ekinde belediyemize gönderilmiştir.

 

 

Onaylanarak Belediyemize gönderilen bahse  konu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 s. İmar Kanunu’nun 8. Maddesine istinaden 21.06.2019 Cuma tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz resmi internet sitesi “duyurular” bölümünde ilan edilmesi, ilan edildiğine dair tutanakların birer suretinin Müdürlüğümüze gönderilmesi hususlarında,

 

 

Gereğini arz ederim.


 

 

 

ISIM_BASLA_sag_1000111İbrahim KARDİL
ISIM_BITIR_sag_1000111UNVAN_BASLA_sag_1000111İmar ve Şehircilik Müdürü
UNVAN_BITIR_sag_1000111TRH_BASLA_1000111Tarih İstenmiyor.TRH_BITIR_1000111http://saysis.basiskele.bel.tr/girlib/images/bos.gif


OLUR
TRH_BASLA_1000112E

 

Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım