Duyuru Arşiv
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İlçemiz Bahçecik Mevkii, Şehitekrem Mahallesi'nde G23C09A3A-3D Uygulama İmar Planı paftaları kapsamında kalan, mülkiyeti AHTERA ÖZEL EĞİTİM ÖĞR. YAY. GIDA TUR. KÜL. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.’NE ait 7589,09 m2 yüzölçümlü 584 ada 2 parsel no.lu taşınmazı kapsayan ; Özel Eğitim Tesis Alanı olarak planlı taşınmazın yapı çekme mesafelerinde düzenlemeler içeren, parsel maliki tarafından hazırlatılan  UİP-816,231  plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz Meclisi’nin 01.07.2019 tarih ve 57 sayılı kararı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2019 tarih ve 334 sayılı kararı ile onaylanarak,  belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                                     

             Bahse   konu  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 16.10.2019 Çarşamba  tarihinden itibaren  1  ay   süre  ile   askıya  asılacaktır.    

             İlgililer,  Belediyemiz   İmar  ve Şehircilik  Müdürlüğü’nde askı süresince mesai  saatleri  içerisinde onaylı  Uygulama  İmar Planı değişikliğini inceleyebilirler. Askı süresi içerisinde varsa talep ve  itiraz dilekçelerinin Belediyemize sunulması   gerekmektedir.     

             Başiskele    Başkanlığından   Duyurulur.

 

                                                                                  Ömer SOYDAL

                                                                                 Belediye Başkanı a.

                                                                           Belediye Başkan Yardımcısı


Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım