Duyuru Arşiv
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

           İlçemiz Bahçecik Mevkii, Damlar ve Yeşilkent Mahalleleri’nde G23C09A2C-3B Uygulama İmar Planı paftaları kapsamında kalan, 10704,77 m2 yüzölçümlü 6377 parsel, 14080 m² yüzölçümlü 1086 parsel, 11376 m² yüzölçümlü 1098 parsel, mülkiyeti Başiskele Belediyesi’ne ait 497,07 m² yüzölçümlü 6551 parsel no.lu taşınmaz ve tescildışı 960,18 m² yüzölçümlü taşınmazları kapsayan; Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2019 tarih ve 60 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan  UİP-816,232  plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz Meclisi’nin 01.07.2019 tarih ve 58 sayılı kararı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2019 tarih ve 333 sayılı kararı ile onaylanarak,  belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                                     

             Bahse   konu  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 16.10.2019 Çarşamba  tarihinden itibaren  1  ay   süre   ile   askıya  asılacaktır.    

             İlgililer,  Belediyemiz   İmar  ve Şehircilik  Müdürlüğü’nde askı süresince mesai  saatleri  içerisinde onaylı  Uygulama  İmar Planı değişikliğini inceleyebilirler. Askı süresi içerisinde varsa talep ve  itiraz dilekçelerinin Belediyemize sunulması   gerekmektedir.     

             Başiskele    Başkanlığından   Duyurulur.

 

                                                                                  Ömer SOYDAL

                                                                                 Belediye Başkanı a.

                                                                           Belediye Başkan Yardımcısı


Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım