Duyuru Arşiv
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İlçemiz sınırları içerisinde, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. faaliyetleri kapsamında 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında tahsis edilen elektrik dağıtım tesislerinin kamulaştırma haritası ve plan tadilat dosyalarının hazırlanması işi kapsamında G23C03C3B-3D, G23C04C2A-4D, G23C05C4A-4B, G23C09A2A-3B, G23C09B4A, G23C10A2D uygulama imar planı paftaları kapsamında yer alan 10 adet mevcut trafo binası alanının “Teknik Altyapı Alanı” olarak planlanmasını içeren; Plantek Tasarım Müh. Mim. Har. İnş. Tic. Ltd. Şti.’ne   hazırlatılan, toplam 9 adet trafo yerinin Teknik Altyapı Alanı olarak uygulama imar planlarına işlenmesini içeren UİP-816,227 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz Meclisi’nin 10.06.2019 tarih ve 51 sayılı kararı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.08.2019 tarih ve 290 sayılı kararı ile onaylanarak,  belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                                     

             Bahse   konu  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 16.10.2019 Çarşamba  tarihinden itibaren  1  ay   süre   ile   askıya  asılacaktır.    

             İlgililer,  Belediyemiz   İmar  ve Şehircilik  Müdürlüğü’nde askı süresince mesai  saatleri  içerisinde onaylı  Uygulama  İmar Planı değişikliğini inceleyebilirler. Askı süresi içerisinde varsa talep ve  itiraz dilekçelerinin Belediyemize sunulması   gerekmektedir.     

             Başiskele    Başkanlığından   Duyurulur.

 

                                                                                  Ömer SOYDAL

                                                                                 Belediye Başkanı a.

                                                                           Belediye Başkan Yardımcısı

 


Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım