Duyuru Arşiv
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İlçemiz  Ovacık, Yaylacık, Kullar Tepecik, Kullar  Yakacık, Mehmetağa, Fatih, Yeşilyurt, Paşadağ Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan;  G23C05B4B, G23C05B3A, G23C05A3C, G23C05B4D, G23C05B4C,  G23C05B3D, G23C05D2A, G23C05D2B, G23C05C1A, G23C05C2A, G23C05D2D, G23C05D2C, G23C05C1D, G23C05C1C, G23C05C2D,G23C05C2C, G23C05C4B, G23C05D3A, G23C05D3B, G23C05C4B    Uygulama İmar Planı paftaları  kapsamında,  Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2019 tarih ve 112  sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliklerine istinaden, Başiskele Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından  hazırlatılan; plan onama sınırı içerisinde Kullar Bölgesinde kalan mahallelerde yapılaşma koşullarında düzenlemeler ve kısmen kullanım değişiklikleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik  teklifi, Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 49 sayılı kararı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.08.2019 tarih ve 291 sayılı kararı ile onaylanarak,  belediyemize gönderilmiştir.

             Bahse   konu  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 16.10.2019 Çarşamba tarihinden itibaren  1  ay   süre   ile   askıya  asılacaktır.    

             İlgililer,  Belediyemiz   İmar  ve Şehircilik  Müdürlüğü’nde askı süresince mesai  saatleri  içerisinde onaylı  Uygulama  İmar Planı değişikliğini inceleyebilirler. Askı süresi içerisinde varsa talep ve  itiraz dilekçelerinin Belediyemize sunulması   gerekmektedir.     

             Başiskele    Başkanlığından   Duyurulur.

 

                                                                                  Ömer SOYDAL

                                                                                 Belediye Başkanı a.

                                                                           Belediye Başkan Yardımcısı


Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım