Duyuru Arşiv
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İlçemiz Bahçecik Mevkii, Damlar Mahallesinde; G23C09A2C, G23C09A2D Uygulama
İmar Planı paftaları kapsamında, bir kısmı “Kültürel Tesis alanı” kalan kısmı ise “Özel Eğitim
Tesisleri Alanı” olarak planlı 634 ada 3 parselde hazırlanan, yapılaşma koşullarında düzenlemeler
içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifi, Belediye Meclisimizin 01.07.2019
tarih ve 55 sayılı kararı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2019 tarih ve 365 sayılı
kararı ile onaylanarak belediyemize gönderilmiştir.

Onaylanarak Belediyemize gönderilen bahse konu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin, 3194 s. İmar Kanunu’nun 8. Maddesine istinaden 11.11.2019 tarihinden itibaren 1 ay süre ile duyurular bölümünde ekte sunulmuştur.


l Dokümanlar
 
Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım