BA掭SKELE BELED軾ES   |  
7 YILDIZLI KENT
WHATSAPP 軱ET蒉軲 HATTI 0533 200 41 99   |  
7/24 H軿MET軳軿DEY軿 444 41 10   |  
E-POSTA 軱E B軿E ULA轎N bilgi@basiskele.bel.tr   |  
1
 
7/24 H軿MET軳軿DEY軿 444 41 10  
HABERLER
Ba⺧an Ayaz´dan Personeline: Evimin Kap齭 Hepinize Aç齥
Ba㱮skele Belediye Ba⺧an Hüseyin Ayaz, Ba㱮skele´nin Kurucu Belediye Ba⺧an olarak göreve baad günden bu ana kadar kom⺷lar齨a hizmetkâr olma
Ba⺧an Ayaz, Hala Halk çin Çal齳or
Ba㱮skele Belediyesi, ilçenin yo饀n nüfuslu bölgelerine modern kapal pazar yerleri kazand齬maya devam ediyor.
Ertu餽ul Gazi Park Dualarla Hizmete Aç齦d
Ba㱮skele Belediye Ba⺧an Hüseyin Ayaz, ilçeye yeni kazand齬齦an Ertu餽ul Gazi Park´n齨 aç齦齨da yapt konuada, alg operasyonlar齨a prim ver
 
 
Ba⺧an Ayaz:创Bizimkisi Bir A⺧ Hik鈟esi创
 
Orjinal Resim

Ba㱮skele Belediyesi’nin erkeklere ve bayanlara yönelik mahallelerde tamamlad ücretsiz spor merkezlerinin aç齦lar devam ediyor. Bir hafta önce aç齦 gerçekle㧐n erkeklere yönelik gençlik ve sosyal yam merkezi sonras齨da bayanlara yönelik bir yeni spor merkezinin aç齦 daha gerçekle⺶irildi.

Ba㱮skele Belediye Ba⺧an Hüseyin Ayaz, ilçe genelinde hizmete açt ücretsiz spor merkezleri ile sa餷齥l yam齨 kap齦ar齨 aral齳or. Spor yaparak sa餷齥l bir hayat sürdürmek isteyen herkese aç齥 olan kapal spor merkezleri mahalle mahalle yayg齨layor. Modern ve temiz bir ortamda verilen spor e餴timlerine kat齦mak isteyenlerin say齭 da her geçen gün katlanarak art齳or. Bunlardan biri olan Ye㱮lyurt Mahallesi’nde aç齦 düzenlenen Hüma Hatun Bayan Spor Merkezi’nin aç齦 program齨a Kocaeli Büyük㧐hir Belediye Ba⺧an 輇rahim Karaosmano餷u, AK Parti 輑 Kad齨 Kollar Ba⺧an Serpil Y齦maz, Ak Parti Ba㱮skele 輑çe Ba⺧an Mustafa Koral, ilçe gençlik ve kad齨 kollar ba⺧anlar, 輑çe Müftüsü Abdulsamet Erkul, 輑çe Jandarma Komutan Gürbüz Göksu, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaar kat齦d.

BA轐AN AYAZ: “BU B軷 A轐 H軰AYES軩軷”

Kur’an- Kerim tilaveti ile baayan programda ilk olarak konun Ba㱮skele Belediye Ba⺧an Hüseyin Ayaz, “Oturarak bar elde edilemeyece餴ni belirterek çalmaya, üretmeye ve eser b齬akmaya devam edece餴z.” dedi.

 “Bu bir a⺧ hikâyesidir” diyen Ba⺧an Ayaz, “9 y齦l齥 süre içerinde Ba㱮skele’nin insan齨a, çolu饀na çocu饀na, ya齭齨a, da瘕na tana olan a⺧齧齴齨, sevgimizin, sevdam齴齨 hikâyesi. Bu eserler,  sevmiyorsan齴, dert edinmiyorsan齴, ak de餴lseniz, ko⺶urmazsan齴, takip etmezseniz ortaya ç齥m齳or” dedi. Ba⺧an Ayaz ayr齝a biz çalmaya, üretmeye gece gündüz çalmaya eserler b齬akmaya devam edece餴z. Ye㱮lyurt Mahallemiz bu güne kadar 22 milyon 700 bin liral齥 yat齬齧 yapt齥 ve yapmaya devam edece餴z.” diye konu⺶u. 

BA轐AN KARAOSMANO蠰U: “KADINLARIMIZ BA轎MIZIN TACI”

Kocaeli Büyük㧐hir Belediye Ba⺧an 輇rahim Karaosmano餷u ise konuas齨da, “Belediye Ba⺧an oldu饀m dönemi hat齬l齳orum hangimize hayal et deseler bugün yad齧齴 nimetleri hayal etmemiz bile mümkün de餴l. Allah çalana verir. Ter dökmeyene, zahmet çekmeyene rahmet olmaz. Ülke olarak çalt齥, ürettik. Kocaeli Türkiye’nin üretim merkezidir. Bugünümüz dünden, yar齨齧齴 bugünden daha iyi olacak. Daha çok çalaca瘕z, daha çok üretece餴z, kazanaca瘕z ve daha varl齥l hale gelece餴z, onurlu bir hayat yayaca瘕z. Herkes kendi görevini en güzel 㧐kilde yapacak. 蔺te burada da Ba㱮skele Belediyemiz ve Büyük㧐hir belediyemiz yerel hizmetleri her geçen gün daha sa餷齥l hale getirmek, halk齧齴齨 ihtiyaçlar齨 karlamak için çal齳or. Bizler sizler için var齴, sizin ad齨齴a hizmetler yap齳oruz. Yan gelip yatm齳oruz. Çal齨ca oluyor. Kad齨lar齧齴 bam齴齨 tac. Kad齨 sa餷齥l olacak. Bu tesisleri kazand齬an Hüseyin Ba⺧an齧齴 tebrik ediyorum. Burada sadece spor de餴l sosyalleede yayacak bayanlar齧齴.” dedi.

Ye㱮lyurt Mahallesi Hüma Hatun Bayan Spor Merkezi, Ba㱮skele 輑çe Müftüsü Abdülsamet Erkul’un yapt dua ard齨dan kurdele kesimiyle hizmete aç齦d.

輑et  l 
Ar㱮v  l 
Yazd齬  l 
1105 Kez G鰎黱t黮endi
 |  Payla  | 
Kay齮 Ekleme Bilgileri
Tarih 01.10.2018 09:08:15
 
l Foto餽aflar
Ba㱮skele磞i Keet
輑鏴miz
Tarihi
N黤us
Turizm
Sanayi
Ulam
Spor
Ekonomi
Karde Belediyelerimiz
Kent Konseyi
Dernekler
Kul黳ler
Ba㱮skele VR
Ba⺧an
謟ge鏼i㱮
Ba⺧an齨 Mesaj
Projeleri
Foto Galeri
Ki㱮sel Site
Mesaj G鰊der
Departmanlar
Ba⺧an
Ba⺧an Yard齧c齦ar
Meclis 躽eleri
Enc黰en 躽eleri
M黡黵l黭ler
M黡黵ler
Muhtarlar
Organizasyon 辝mas
Projeler
Planlanan
Devam Eden
Tamamlanan
Bilgi Hizmetleri
Hizmet Rehberi
N鯾et鏸 Eczane
Ne Nerede
輒ar Durumu
Etkinlik Takvimi
Vefat Edenler
E-Belediye
輍ale Rehberi
Kent Rehberi
Dok黰an Y鰊etimi
Meclis Kararlar
Sa餷齥 Hizmetleri
躶t Yap Hizmetleri
Alt Yap Hizmetleri
K黮t黵 Sosyal Hizmetleri
Tesislerimiz
Etik Kurul D鰇黰anlar
Formlar
謓eri ve 辤kayetleriniz
Bilgi Edinme Bireysel
Bilgi Edinme Kurumsal
Ba⺧ana Mesaj
Konuk Defteri
Beni Haberdar Et
Kan Bankas
輑eti㱮m
Ba㱮skele Belediyesi 輑eti㱮m Bilgileri
Birim Telefonlar
Bas齨da Biz
Bas齨
Kurumsal Kimlik
Bilgi Edinme
Hesap Numaralar
Ba餷ant Rehberi
Harita G鰎黱黰
Di餰r Binalar齧齴
Web Mail
Ba㱮skele 莖cuk 躰iversitesi
BA掭SKELE BELED軾ES , KOCAEL-2018
YAZILIM K7