BAŞİSKELE BELEDİYESİ   |  
7 YILDIZLI KENT
WHATSAPP İLETİŞİM HATTI 0533 200 41 99   |  
7/24 HİZMETİNİZDEYİZ 444 41 10   |  
E-POSTA İLE BİZE ULAŞIN bilgi@basiskele.bel.tr   |  
1
 
7/24 HİZMETİNİZDEYİZ 444 41 10  
İHALELERİMİZ
 
 
Bilgi Hizmetleri
 
İmar Durumu
Meclis Kararları
İhale Rehberi
Yayınlarımız
Online Okul
Vefaatlar
Sanal Tur
Şehir Rehberi
Sıkça Sorulan Sorular
Basında Biz
Beni Haberdar Et
Etkinlik Takvimi
 
 
TAŞINMAZ (GAYRİ MENKUL) SATIŞ
 
İhale Süreci Devam Ediyor   l  
İhale Sonuçlandı   l  
İhale İptal Edildi
İhale Bilgileri
İhale Konusu TAŞINMAZ (GAYRİ MENKUL) SATIŞ
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhale Türü Muhtelif Satış
İhale Usülü Kapalı Zarf
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama

T.C. Başiskele Belediye Başkanlığından :

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan taşınmazların hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1) İhalelerin Tarihi ve Saati:             Aşağıda tabloda belirtilen tarihler ve saatlerde yapılacaktır.

2) İhalelerin Yapılacağı Yer:            Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ

3) İhale Usulü:                                 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4) İhale şartnameleri:                        Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

                                         Tel: 0262 343 20 20 – 310 12 00 (Dahili 1221)         

5)  Şartname Bedeli:                         100,00 -TL.

6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1-Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e)  Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat  (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h)  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması 

j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

7) Teklif mektuplarının en geç ihalenin yapılacağı gün saat 11:00' a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra no

İlçe/Mevkii/Mahalle

Ada/

Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Muhamem bedeli (TL)

Geçici Teminat

TARİH

 

parsel no

1

Başiskele/Yeniköy/Sepetlipınar Mahallesi

184/7

434,00 m²

Kentsel Çalışma Alanı

520.000,00 TL

15.600,00TL

 

08.01.2019

11.00

Liste sırasına

göre ihaleler gerçekleştirilecektir.

2

Başiskele/Yeniköy/Karşıyaka Mahallesi

792/9

1655,97 m²

Ticaret Alanı

2.000.000,00 TL

60.000,00TL

3

Başiskele/Yeniköy/Sepetlipınar Mahallesi

181/1

4333,00 m²

Özel Eğitim Tesis Alanı

1.950.000,00 TL

58.500,00TL

4

Başiskele/Yeniköy/Karşıyaka Mahallesi

780/8

431,59 m²

Ticaret Alanı

520.000,00 TL

15.600,00TL

5

Başiskele/Yeniköy/Yeniköy Merkez Mahallesi

719/1

724,00 m²

Konut Alanı

725.000,00 TL

21.750,00TL

6

Başiskele/Yuvacık/Paşadağ Mahallesi

936/1

2656.57 m²

Konut Alanı

1.036.000,00 TL

31.080,00 TL

7

Başiskele/Yeniköy/Karşıyaka Mahallesi

771/2

460,00 m²

Ticaret Alanı

550.000,00 TL

16.500,00TL

 

 

09.01.2019

11.00

 

 

09.01.2019

11.00

Liste sırasına

göre ihaleler gerçekleştirilecektir.

8

Başiskele/Yeniköy/Sepetlipınar Mahallesi

3077

453,53 m²

Ticaret Alanı

345.000,00 TL

10.350,00TL

9

Başiskele/Yuvacık/Paşadağ Mahallesi

908/11

1499.89 m²

Konut Alanı

750.000,00 TL

22.500,00 TL

10

Başiskele/Kullar/Yaylacık Mahallesi

822/2

5.000,00 m²

Sanayi Alanı

6.000.000,00 TL

180.000,00TL

11

Başiskele/Kullar/Yaylacık Mahallesi

850/1

17,652.92 m²

Tır Parkı Alanı

8.826.460,00 TL

264.793,80 TL

12

Başiskele/Yuvacık/Paşadağ

917/7

364,15 m²

Konut Alanı

120.000,00 TL

3.600,00 TL

13

Başiskele/ Kullar/Ovacık Mahallesi

0/7276

5594,58 m²

Ticaret Alanı

3.800.000,00 TL

114.000,00 TL

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ
İlgili Telefon 0 262 310 1200
İlgili Faks 0 262 343 2144
İlgili E-Posta emlakistimlak@basiskele.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer BAŞİSKELE BELEDİYESİ
İhale Tarihi 08.01.2019
İhale Saati 11:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜLÜĞÜ
Şartname Bedeli 100,00
Arşiv  l 
Yazdır  l 
Başiskele´yi Keşfet
İlçemiz
Tarihi
Nüfus
Turizm
Sanayi
Ulaşım
Spor
Ekonomi
Kardeş Belediyelerimiz
Kent Konseyi
Dernekler
Kulüpler
Başkan
Özgeçmişi
Başkanın Mesajı
Projeleri
Foto Galeri
Kişisel Site
Mesaj Gönder
Departmanlar
Başkan
Başkan Yardımcıları
Meclis Üyeleri
Encümen Üyeleri
Müdürlükler
Müdürler
Muhtarlar
Organizasyon Şeması
Projeler
Planlanan
Devam Eden
Tamamlanan
Bilgi Hizmetleri
Hizmet Rehberi
Nöbetçi Eczane
Ne Nerede
İmar Durumu
Etkinlik Takvimi
Vefat Edenler
E-Belediye
İhale Rehberi
Kent Rehberi
Doküman Yönetimi
Meclis Kararları
Sağlık Hizmetleri
Üst Yapı Hizmetleri
Alt Yapı Hizmetleri
Kültür Sosyal Hizmetleri
Tesislerimiz
Etik Kurul Dökümanları
Formlar
Öneri ve Şikayetleriniz
Bilgi Edinme Bireysel
Bilgi Edinme Kurumsal
Başkana Mesaj
Konuk Defteri
Beni Haberdar Et
Kan Bankası
İletişim
Başiskele Belediyesi İletişim Bilgileri
Birim Telefonları
Basında Biz
Basın
Kurumsal Kimlik
Bilgi Edinme
Hesap Numaraları
Bağlantı Rehberi
Harita Görünüm
Diğer Binalarımız
Web Mail
Başiskele Çocuk Üniversitesi
BAŞİSKELE BELEDİYESİ , KOCAELİ-2018
YAZILIM K7