HABERLER
2020 Yılının İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
Orjinal Resim
08.01.2020 10:36:03

Başiskele Belediyesi’nin 2020 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleşti.

Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün Başkanlığı’nda meclis salonunda yapılan toplantı yoklama ile başladı. Yılın ilk meclisinde 21 gündem maddesi görüşüldü.

İmar Komisyonu’nun ilçemiz Yuvacık Kanlıdere Mevkii, Yuvacık Yakacık Mahallesinde, G23C09B3B, G23C10A4A, G23C10A4B, G23C10A3A, G23C10A4C, G23C10A3D Uygulama İmar Planı paftaları kapsamında, yaklaşık 63 ha. Alanda hazırlanan 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili 09.12.2019 tarih ve 32 sayılı raporu,  Kullar Tepecik Mahallesi, Zorlu Sokak ve Haymeana caddesinde bulunan mevcut derenin ıslah edilebilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili 10.12.2019 tarih ve 33 sayılı raporu ve Başiskele 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümlerinin 2.10 maddesinde düzenleme içeren değişiklikle ilgili 11.12.2019 tarih ve 34 sayılı raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun belediyemiz sınırları içerisinde bulunan belediyemize ait 14 adet bağımsız bölümün Müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi ile ilgili 05.12.2019 tarih ve 22 sayılı raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 5. maddesi için yapılan oylamada Denetim Komisyonu’na Serhat Beyazıt, Murat Eşdoğan, Ali Değirmenci, Sema Arat ve Nuray Savcı Güçlü seçildi.

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.12.2019 tarih ve 240 sayılı Meclis Başkanı ve Üyelerin Komisyon Toplantısı Huzur Hakkı’nın belirlenmesi ile ilgili teklif yazısı ve 25.12.2019  tarih ve  241 sayılı Meclisin bir aylık tatil edilmesi ile ilgili teklif yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.12.2019 tarih ve E.1721 sayılı Belediyemize ait Yuvacık Mevkii Fatih Mahallesi 805 ada 2 no.lu parselde bulunan yapının 5 yıllığına İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili teklif yazısı, 24.12.2019 tarih ve E.1722 sayılı Döngel Mevkii 104 ada 6 no.lu parselde bulunan Şaban Hakan ÇETGİN’ e ait taşınmaz ile Belediyemiz bünyesinde bulunan 344 ada 1 no.lu taşınmazın takas edilmesi ile ilgili teklif yazısı, 31.12.2019 tarih ve E.1793 sayılı Belediyemiz sınırları dahilinde belediyemize ait 13 adet taşınmazların satışının yapılabilmesi ile ilgili teklif yazısı ve 03.01.2020 tarih ve E.6 sayılı Döngel Mevkii Barbaros Mahallesi 168 ada 9 no.lu parselin ve üzerindeki yapının 4734 sayılı kanun gereği doğrudan temin yöntemi ile Belediyemiz adına satın alınması ile ilgili teklif yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.12.2019 tarih ve E.1554 sayılı İlçemiz Ovacık, Yaylacık, Tepecik, Kullar Yakacık, Mehmetağa, Fatih, Yeşilyurt,Paşadağ mahallelerinin bir bölümünü kapsayan; Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 49 sayılı kararı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.08.2019 tarih ve 291 sayılı kararı onaylanarak Belediyemize gönderilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili  sunulan talep ve itiraz dilekçelerinin karara bağlanması ile ilgili teklif yazısı, 30.12.2019 tarih ve E.1555 sayılı 3194 sayılı İmar Kanunun 8/j, 21. maddeleri; Planlı, Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. 66/1; 5393 sayılı  Belediye Kanunun 15/6, 18/m maddelerine istinaden Mimari estetilk Komisyon oluşumu ve Çalışma esasları hakkında Yönetmelik ile ilgili teklif yazısı, 30.12.2019 tarih ve E.1556 sayılı İlçemiz Yuvacık Mevkii, Serdar Mahallesinde, 58, 4834 ve 4835 parsel numaralı taşınmazları ilgilendiren; 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklif yazısı, 30.12.2019 tarih ve E.1557 sayılı İlçemiz Fatih ve Yeşiyurt mahalleleri sınırlarında ‘’89 no.lu şuyulandırma bölgesi’’ olarak nitelendirilen alanda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2019 tarih ve 468 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan  1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklif yazısı, 30.12.2019 tarih ve E.1558 sayılı İlçemiz Sepetlipınar mahallesi sınırlarında 112  ada 1 parsel, 2194 ve 2198 parsel no.lu taşınmazlar ve 112 ada 1 parsel no.lu taşınmazlar  ve 112 ada 1 parsel no.lu taşınmazın batısındaki tescil dışı alanda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2019 tarih ve 464 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak  hazırlanan; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklif yazısı, 30.12.2019 tarih ve E.1559 sayılı İlçemiz Yuvacık Mevkii, Paşadağ Mahallesinde Belediye Meclisimizin 01.07.2019 tarih ve 59 sayılı kararı ile onaylanmış; Belediye Meclisimizin 01.07.2019 tarih ve 59  sayılı kararı  ile onaylanmış; Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2019 tarih ve 364 sayılı kararı ile onaylanarak Belediyemize gönderilen 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde vatandaşlar tarafından verilen talep ve itiraz dilekçelerinin karara bağlanması ile ilgili teklif yazısı,  30.12.2019 tarih ve E.1560 sayılı Mevcut uygulama imar planı hükümlerinin 2.1. maddesinin revize edilmesi ve uygulama imar planlarımızın bu plan hükmü ile ilişkilendirilmesi ile ilgili teklif yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 02.01.2020 tarih ve E.1 sayılı 2020 mali yılında Belediyemizde Belediyemizde Tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli Personel Ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklif yazısı, 02.01.2019 tarih ve E.2 sayılı, Kadro İptal –İhdas ve Derece Değişikliği yapılması ile ilgili teklif yazısı ve 02.01.2019 tarih ve E.3 sayılı, Geçici İşçi Vizesi Yapılması ile ilgili teklif yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

Başiskele Belediyesi’nin Şubat ayı meclis toplantısı 4 Şubat Salı günü saat 15:00’te gerçekleştirilecek.

l Fotoğraflar
 
Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım